Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. ukladá dotknutým verejným funkcionárom povinnosť každoročne, vždy do 31. marca, predkladať osobitnej komisii príslušného zastupiteľstva písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok  

Majetkové priznanie k 31. marcu 2019 - 1 MB

Majetkové priznanie k 31. marcu 2018 - 1 MB

Majetkové priznanie k 31. marcu 2017 - 1 MB

Majetkové priznanie k 31. marcu 2016 - 1 MB

Majetkové priznanie k 31. marcu 2015 - 1 MB

Majetkové priznanie k 31. marcu 2014 - 1 MB

 

 

 

 

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?