2015

Objednávka č.8

Dodávateľ: QUANTYS s.r.o., Vilová 33, 851 01 Bratislava

IČO: 47437162

Názov a druh tovaru: Výroba a montáž oceľovej konštrukcie na garáž pre hasičské auto

Dodacia lehota: november 2015


Objednávka č.7

Dodávateľ: Peter Kopček, Preseľany 296, 956 12 Preseľany

IČO: 33989818

Názov a druh tovaru: Vyhotovenie základov a zákl. dosky na garáž pre hasičské auto

Dodacia lehota: november 2015


Objednávka č.6

Dodávateľ: Róbert Mrúz, J. Alexyho 2700/9, 955 01 Topoľčany

IČO: 43628931

Názov a druh tovaru: Oprava a modernizácia strechy budovy kult. domu

Dodacia lehota: september 2015


Objednávka č.5

Dodávateľ: Tomáš Hurár LINOPARKET

IČO: 37457918

Názov a druh tovaru: Výmena podlahových krytín v MŠ Kuzmice

Dodacia lehota: august 2015


Objednávka č.4

Dodávateľ: Regionálna správa a údržba ciest a.s. Topoľčany

IČO: 35960817

Názov a druh tovaru: Doprava na materiál

Dodacia lehota: august 2015


Objednávka č.3

Dodávateľ: National Pen Bratislava

Názov a druh tovaru: Perá s logom - 100 ks + ozdobné púzdro - 50 ks

Dodacia lehota: apríl 2015

Cena spolu: 72,25 €


Objednávka č.2

Dodávateľ: FEREX s.r.o. Nitra

IČO: 17682258

Názov a druh tovaru: Smetná nádoba Kuka 110l - 25 ks

Dodacia lehota: marec 2015

Cena spolu: 633 €


Objednávka č.1

Dodávateľ: Kovofinal s.r.o. Tovarníky

IČO: 31434266

Názov a druh tovaru: Plexisklo, hrúbka 3mm, rozmer 2x3m, 1 ks

Dodacia lehota: február 2015
2014
Objednávka č.8

Dodávateľ: Regionálna správa a údržba ciest a.s. Topoľčany

IČO: 35960817

Názov a druh tovaru: Posyp miestnych komunikácií v obci Kuzmice

Dodacia lehota: december 2014


Objednávka č. 7

Dodávateľ: Schwarz - Eko s.r.o. Topoľčany

IČO: 36546194

Názov a druh tovaru: Vývoz veľkoobjemového kontajnera s BIO odpadom

Dodacia lehota: december 2014

Cena spolu: 46,80 €


Objednávka č. 6

Dodávateľ: Andrej Vida, Šmidkého 64/8, Práznovce

IČO: 45328552

Názov a druh tovaru: Opravy havarijného stavu miestnych komunikácií - odvodňovacieho kanála

Dodacia lehota: november 2014

Cena spolu: 2.255 €


Objednávka č. 5

Dodávateľ: Jakub Bukvay, Jacovská 130/18, Kuzmice

IČO: 45328552

Názov a druh tovaru: Obnova verejného priestranstva v centre obce Kuzmice

Dodacia lehota: september 2014

Cena spolu: 2.296,04 €


Objednávka č. 4

Dodávateľ: Peter Kopček, Preseľany 296

IČO: 33989818

Názov a druh tovaru: Oprava fasády budovy materskej školy v Kuzmiciach

Dodacia lehota: september 2014

Cena spolu: 5.563,98 €

Objednávka č. 3

Dodávateľ: Andrej Vida, Šmidkého 64/8, Práznovce

IČO: 37286561

Názov a druh tovaru: Prístupový chodník ku vchodu 9bj; osadenie garáže pri 9bj; rekonštrukcia plotu pri 9bj;

Dodacia lehota: august 2014

Cena spolu: 6.045 €

Objednávka č. 2

Dodávateľ: Tomáš Hurár LINOPARKET

IČO: 37457918

Názov a druh tovaru: Výmena podlahových krytín na ObÚ

Dodacia lehota: marec 2014

Cena spolu: 1.903,14 €


Objednávka č. 1

Dodávateľ: Martin Suja - MS Plast, Lipová 2226, Topoľčany

IČO: 35035579

Názov a druh tovaru: Výroba a montáž plastových okien a dverí na ObÚ a KD

Dodacia lehota: marec 2014

Cena spolu: 13.985,11 €


 

 

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?