Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie - 1,7 MB 
Zmluvné strany:
NSK - Obec Kuzmice
Platnosť:
09.07.2019

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie - 1,0 MB 
Zmluvné strany:
NSK - Obec Kuzmice
Platnosť:
09.07.2019

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie - 1,7 MB 
Zmluvné strany:
Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Obec Kuzmice
Platnosť:
10.05.2019

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,0 MB 
Zmluvné strany:
TOP STORES s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
09.05.2019

Názov zmluvy: Zmluva o prevádzkovaní spojov - 1,9 MB 
Zmluvné strany:
ARRIVA NITRA a.s. - Obec Kuzmice
Platnosť:
25.02.2019

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb - 1,2 MB 
Zmluvné strany:
Komensky s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
08.02.2019

Názov zmluvy: Kúpno predajná zmluva - 1,6 MB 
Zmluvné strany:
PAM Fruit s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
11.01.2019

Názov zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo - 1,6 MB 
Zmluvné strany:
BRANO s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
03.12.2018

Názov zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním - 1,7 MB 
Zmluvné strany:
Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
31.12.2018

Názov zmluvy: Zmluva o kontrolnej činnosti - 1,7 MB 
Zmluvné strany:
EKOTEC s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
17.12.2018

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR - 1,9 MB 
Zmluvné strany:
MV SR - Obec Kuzmice
Platnosť:
20.10.2018

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - 1,7 MB 
Zmluvné strany:
Úrad vlády SR - Obec Kuzmice
Platnosť:
11.10.2018

Názov zmluvy: Dodatok ku zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve - 1 MB 
Zmluvné strany:
ENFE s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
08.10.2018

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. prostriedku - 1 MB 
Zmluvné strany:
Ministerstvo životného prostredia - Obec Kuzmice
Platnosť:
08.10.2018

Názov zmluvy: Kúpno-predajná zmluva - 1,3 MB 
Zmluvné strany:
PAM fruit s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
27.09.2018

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,3 MB 
Zmluvné strany:
BRANO s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
10.08.2018

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,7 MB 
Zmluvné strany:
Soňa Pirťanová - SONSTAV - Obec Kuzmice
Platnosť:
08.08.2018

Názov zmluvy: Rámcová zmluva na dodávku potravín - 1,2 MB 
Zmluvné strany:
Gastro Diskont s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
06.06.2018

Názov zmluvy: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov - 1 MB 
Zmluvné strany:
REMEK s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
30.05.2018

Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - 1,71 MB 
Zmluvné strany:
NATUR-PACK a.s. - Obec Kuzmice
Platnosť:
26.04.2018

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,30 MB 
Zmluvné strany:
Juraj Nedeľka - Obec Kuzmice
Platnosť:
21.11.2017

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,30 MB 
Zmluvné strany:
Ľubomír Borovka - Obec Kuzmice
Platnosť:
21.11.2017

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,30 MB 
Zmluvné strany:
Ján Greguš - Obec Kuzmice
Platnosť:
21.11.2017

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - 1,60 MB 
Zmluvné strany:
JUDr. Martin Kanas - Obec Kuzmice
Platnosť:
11.09.2017

Názov zmluvy: Zmluva o združení finančných prostriedkov - 1,99 MB 
Zmluvné strany:
SOTDUM - Obec Kuzmice
Platnosť:
22.06.2017

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - 1,50 MB 
Zmluvné strany:
Nitriansky samosprávny kraj - Obec Kuzmice
Platnosť:
22.06.2017

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu - 1,63 MB 
Zmluvné strany:
Nitriansky samosprávny kraj - Obec Kuzmice
Platnosť:
09.06.2017

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO - 1,75 MB 
Zmluvné strany:
Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Obec Kuzmice
Platnosť:
05.06.2017

Názov zmluvy: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu - 1,76 MB 
Zmluvné strany:
Národný bezpečnostný úrad - Obec Kuzmice
Platnosť:
08.03.2017

Názov zmluvy: Dodatok k zmluve - 1,09 MB 
Zmluvné strany:
NEHLSEN - EKO s.r.o. Topoľčany - Obec Kuzmice
Platnosť:
10.01.2017

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovenia a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektr. pečať  - 1,40 MB 
Zmluvné strany:
Národný bezpečnostný úrad - Obec Kuzmice
Platnosť:
01.12.2016

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,07 MB 
Zmluvné strany:
Bánovská reg. rozvojová agentúra - Obec Kuzmice
Platnosť:
10.10.2016

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,29 MB 
Zmluvné strany:
Andrej Vida Práznovce - Obec Kuzmice
Platnosť:
27.06.2016

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,31 MB 
Zmluvné strany:
PEMAT Slovakia s.r.o. Nemčice - Obec Kuzmice
Platnosť:
18.04.2016

Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke plynu - 1,76 MB 
Zmluvné strany:
ZSE Energia a.s. Bratislava - Obec Kuzmice
Platnosť:
12.04.2016

Názov zmluvy: Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zák. - 1,30 MB 
Zmluvné strany:
ENVI - PAK a.s. - Obec Kuzmice
Platnosť:
12.04.2016

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,19 MB 
Zmluvné strany:
QUANTYS s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
09.11.2015

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,15 MB 
Zmluvné strany:
Peter Kopček - Obec Kuzmice
Platnosť:
09.11.2015

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,23 MB 
Zmluvné strany:
J. Vereš STAVMECH - Obec Kuzmice
Platnosť:
07.11.2015

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - 1,95 MB 
Zmluvné strany:
Enviropol s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
30.10.2015

Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke - 1,15 MB 
Zmluvné strany:
Ministerstvo vnútra SR - Obec Kuzmice
Platnosť:
26.10.2015

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1 MB 
Zmluvné strany:
Róbert Mrúz - Obec Kuzmice
Platnosť:
23.09.2015

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,2 MB 
Zmluvné strany:
Tomáš Hurár Linoparket - Obec Kuzmice
Platnosť:
13.08.2015

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - 1 MB 
Zmluvné strany:
Ing. Jozef Adamkovič - Obec Kuzmice
Platnosť:
28.05.2015

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - 1,9 MB 
Zmluvné strany:
MV SR - Obec Kuzmice
Platnosť:
02.12.2014

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie - 1,1 MB 
Zmluvné strany:
MAS SOTDUM - Obec Kuzmice
Platnosť:
24.11.2014

Názov zmluvy:
 
Zmluva o dielo -
1,1 MB 
Zmluvné strany:
CZ CZ Nitra s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť:
04.11.2014
 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,3 MB 
Zmluvné strany:
Andrej Vida Práznovce - Obec Kuzmice
Platnosť:
27.10.2014

Názov zmluvy:
 
Zmluva o dielo -
1,2 MB 
Zmluvné strany:
Jakub Bukvay - Obec Kuzmice
Platnosť:
08.09.2014

Názov zmluvy:
 
Zmluva o dielo - 1 MB 
Zmluvné strany:
Peter Kopček Preseľany - Obec Kuzmice
Platnosť:
11.08.2014

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,2 MB 
Zmluvné strany:
Andrej Vida Práznovce - Obec Kuzmice
Platnosť:
21.07.2014 

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu - 1,5 MB 
Zmluvné strany:
NSK - Obec Kuzmice
Platnosť:
21.06.2014 

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - 1,5 MB 
Zmluvné strany:
NSK - Obec Kuzmice
Platnosť:
21.06.2014

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,2 MB 
Zmluvné strany:
LINOPARKET - Obec Kuzmice
Platnosť:
18.03.2014 

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1 MB 
Zmluvné strany:
Martin Suja - MS PLAST - Obec Kuzmice
Platnosť:
04.02.2014

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR - 1,2 MB 
Zmluvné strany:
Úrad vlády SR - Obec Kuzmice
Platnosť:
11.12.2013

Názov zmluvy:
 
Zmluva o zabezpečení služieb v odpad. hospodárstve - 1 MB 
Zmluvné strany:
Mgr. Norbert Feješ - Obec Kuzmice
Platnosť:
08.01.2014

Názov zmluvy:
 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu Obce Kuzmice - 1 MB 
Zmluvné strany: Základná škola - Obec Kuzmice
Platnosť: 10.12.2013 

Názov zmluvy:
 Zmluva o prevádzkovaní - 1,7 MB 
Zmluvné strany: Západosl. vod. spoločnosť a.s.- Obec Kuzmice
Platnosť: 01.08.2013 

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1 MB
Zmluvné strany: CZ CZ Nitra s.r.o. - Obec Kuzmice
Platnosť: 26.04.2013 

Názov zmluvy: Záložna zmluva - 1,2 MB 
Zmluvné strany: MDVaRR - Obec Kuzmice
Platnosť: 15.11.2012

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,9 MB 
Zmluvné strany: Sensim s.r.o., Žilina - Obec Kuzmice
Platnosť: 24.10.2012

Názov zmluvy:
 Mandátna zmluva - 1,4 MB 
Zmluvné strany: DJ Stav s.r.o, Banská Bystrica - Obec Kuzmice
Platnosť: 19.10.2012

Názov zmluvy:
 Záložná zmluva - 1,7 MB 
Zmluvné strany: ŠFRB - Obec Kuzmice
Platnosť: 2.10.2012

Názov zmluvy:
Zmluva o poskytnutí dotácie - 1,7 MB
Zmluvné strany: MV SR - Obec Kuzmice
Platnosť: 16.04.2012

Názov zmluvy: Zmluva o nájme lesných pozemkov - 1,4 MB
Zmluvné strany: Obec Kuzmice - Lesy SR, š.p.
Platnosť: 05.03.2012 - 31.12.2019

Názov zmluvy:  Zmluva o dielo - 0,8 MB
Zmluvné strany: Obec Kuzmice - Andrej Vida
Platnosť: 02.08.2011

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie - 1,1 MB
Zmluvné strany: Obec Kuzmice - MAS SOTDUM
Platnosť: 02.08.2011

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní podpory vo forme úveru - 0,7 MB 
Zmluvn
é strany: Obec Kuzmice – Štátny fond rozvoja a bývania
Platnosť: 12.07.2011 -

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním - 1,6 MB 
Zmluvné strany: Obec Kuzmice – Skládka komunálneho odpadu s.r.o., Bojná
Platnosť: 2.5.2011 – 31.12.2011

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností - 465 kB 
Zmluvné strany: Obec Kuzmice – Katastrálny úrad, Nitra
Platnosť: 11.3.2011 – 11.3.2014

Názov zmluvy: Zmluva o vystavení záruky - 1,3 MB 
Zmluvné strany: Obec Kuzmice – VUB a.s., Bratislava
Platnosť: 2.2.2011 –

Názov zmluvy: Zmluva o dielo - 1,7 MB 
Zmluvné strany: Obec Kuzmice – Staveco s.r.o.
Platnosť: 10.1.2011 –

Názov zmluvy: Zmluva o dodávke druhotných surovín - 382 kB 
Zmluvné strany: Obec Kuzmice – Zberné suroviny, a.s., Žilina
Platnosť: 1.1.2011 – 31.12.2011

Názov zmluvy: Zmluva o nájme lesných pozemkov - 1,2 MB 
Zmluvné strany: Obec Kuzmice – Lesy SR, š.p.
Platnosť: 1.4.2010 – 31.12.2019


Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?