OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb

Podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:

1. voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 15. novembra 2014 od 7:00 do 20.00 hod.

2. miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza Kultúrny dom Kuzmice č. 231

UPOZORNENIE:
  
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

 

 

 

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?