Informácie pre voliča: Zobraziť
 
 


 
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
16. marec 2019 (1. kolo)
 

 

 

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VZDANIE SA KANDIDATÚRY NA PREZIDENTA SR

Podľa § 104 prvej vety zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky sa v zákonom stanovenej lehote vzdali nasledovní kandidáti:
 
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.
 
10. Róbert MISTRÍK, Dr. Ing.
 
Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?