AKTUÁLNE:

 

Tlačová správa Štatistického úradu SR zo dňa 22.03.2021 - ZOBRAZIŤ   

Tlačová správa Štatistického úradu SR zo dňa 15.03.2021 - ZOBRAZIŤ  

Tlačová správa Štatistického úradu SR zo dňa 09.03.2021 - ZOBRAZIŤ 

Tlačová správa Štatistického úradu SR zo dňa 01.03.2021 - ZOBRAZIŤ 

Tlačová správa Štatistického úradu SR zo dňa 22.02.2021 - ZOBRAZIŤ

 ZAČALO SA ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Vážení občania,

práve prebieha asistované sčítanie obyvateľov, určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami alebo elektronicky. 

Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktom mieste v obci, a to na obecnom úrade v Kuzmiciach alebo požiadajte o mobilného asistenta na tel. č. 038/53 77 170. 

 

Sčítajte sa do 13. júna pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku. Viac informácií na obecnom úrade alebo na stránke www.scitanie.sk


SPRAVME SPOLOČNE KLIK PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA.

PRETOŽE AJ VÁŠ KLIK MÔŽE ROZHODNÚŤ.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.
 
 
 


Dňa 15. februára 2021 sa začalo sčítanie obyvateľov 2021

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov uberať. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie. 


Ak sa nedokážete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. 

Vzor sčítacieho formulára v slovenskom jazyku: ZOBRAZIŤ  

  

Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.  

  

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.Inštruktážne video so základnými informáciami: Pozrieť


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania v SR ustanovuje osobitný zákon. Takýto postup garantuje sčítaniu špecifické postavenie najmä preto, že má nielen štatistický, ale aj celospoločenský význam.

Na účely prípravy a realizácie sčítania bola predsedom ŠÚ SR zriadená Ústredná komisia pre sčítanie, ktorej úlohou je vyhodnocovať postup prác pri príprave a realizácii sčítania a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prijímať stanoviská k otázkam sčítania a rozhodovať kompetenčné spory. Členmi Ústrednej komisie pre sčítanie sú zástupcovia ŠÚ SR, správcovia administratívnych zdrojov údajov, ústredné orgány štátnej správy, obce alebo ich združenia a odborníci z oblasti výskumu a vývoja.

Zmeny v spôsobe získavania údajov súvisia s požiadavkami na modernizáciu sčítania, na informatizáciu a digitalizáciu spoločnosti. Nadviazať na inovačný trend použitia informačných technológií bolo jedným z odporúčaní po sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako moderný spôsob získavania zberu údajov má viacero výhod. Je jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie pre poskytovateľov údajov – obyvateľov a obce a rovnako aj pre spracovateľov údajov – Štatistický úrad SR. Obyvateľ bude mať možnosť sčítať sa kdekoľvek, z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet prostredníctvom viacerých kanálov, ktoré budú k dispozícii. Elektronické sčítanie prispeje k efektívnejšiemu využívaniu už existujúcich zdrojov, k skvalitneniu získaných údajov s možnosťou okamžitej a priamej kontroly ako aj k zrýchleniu spracovania získaných údajov od respondentov, nakoľko sa odbúra fyzická práca s tlačenými formulármi. Je prostriedkom na zníženie administratívnej záťaže obyvateľstva, na elimináciu rizík, ktoré môžu vzniknúť pri zbere údajov, na šetrenie finančných prostriedkov štátu, najmä na zníženie nákladov na terén a na spracovanie papierových dotazníkov a na zníženie záťaže životného prostredia. Integrované a plne elektronické sčítanie predstavuje značnú inovačnú výzvu.

Cieľ sčítania  

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Dosiahnuť tento cieľ predpokladá pristupovať k sčítaniu ako:

  • k požiadavke na rešpektovanie medzinárodných a národných záväzkov,
  • k požiadavke na akceptovanie relevantných potrieb používateľov údajov pri zvážení administratívnej záťaže obyvateľov Slovenskej republiky,
  • k rozhodnutiu zachovať čo najväčšiu porovnateľnosť údajov s údajmi získanými z predchádzajúcich sčítaní pričom úroveň územného a klasifikačného detailu jednotlivých ukazovateľov bude výsledkom použitej metódy zberu údajov,
  • k výzve na vzájomnú harmonizáciu údajov demografickej štatistiky, registrov, prípadne evidencie obcí zameranej na zvyšovanie kvality výstupov.


Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov: ZOBRAZIŤ


Všetky bližšie informácie o sčítaní obyvateľov 2021 si môžete pozrieť na stránke www.scitanie.sk 


 


 

 

 

 

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?