- zber komunálneho odpadu (domové kontajnery) sa vykonáva každú druhú stredu nepárneho týždňa.


Zberný dvor

Tu môžete odovzdávať tieto suroviny:

– Plasty
Patrí sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, atď.
Nepatrí sem: znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou, ...), obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, atď.

– Elektroodpad
Patrí sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky, atď.
Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí, atď.)

– Papier (viazaný)
Patrí sem: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, atď.
Nepatrí sem: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, ...), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky, ...), vata, obaly od sladkostí a slaností, atď.

– Sklo
Patrí sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov, atď.
Nepatrí sem: uzávery z fliaš, silne znečistené sklo (potravinami, maltou, ...), porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové sklo, drôtené sklo, sklobetónky, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomer, TV obrazovky, atď.

– Železo
Patrí sem: kovové obaly od potravín – plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, obaly zo syrov a čokolád, ...) vrchnáky z fliaš, obaly zo sprejov, tuby, sudy, kanistre, tégliky od čajových sviečok, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, atď.
Nepatrí sem: obaly s obsahom nebezpečných látok, silne znečistené kovy, plastové obaly od sladkostí a slaností, atď.

– Bioodpad
Patrí sem: zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, kvety, tráva, lístie, drobnučké konáre, mladá burina, piliny a hobliny, vata, drevný popol, vlasy, chlpy, atď.
Nepatrí sem: šupky z južného ovocia, mäsité zbytky (šunka, saláma, hydina, paštéta), kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorok a popol, atď.

– Staré pneumatiky
Patrí sem: opotrebované pneumatiky

Prevádzková doba
Sobota              9:00 – 14:00 hod.

Kontakt:
Pracovník zberného dvora: Jozef Smatana

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?