SEPAROVANIE:
 
- teda triedenie odpadu sa postupom času stáva nevyhnutnou súčasťou nášho života. Ochrana životného prostredia, prírodných zdrojov, surovín hrá hlavnú rolu v modernej spoločnosti. 
 
Druhým výrazným dôvodom sú z roka na rok zvýšujúce sa náklady na zvoz a skládkovanie odpadu. Riešením je postupné zvyšovanie podielu vyseparovaných zložiek odpadu. Jednoducho povedané, čím viac odpadu vyseparujeme, tým menej bude obec zaň platiť, čo má priamy vplyv na výšku poplatku pre občana. Preto by sme mali prekonať vlastnú pohodlnosť a spraviť niečo pre životné prostredie a samozrejme pre seba. 
 

 
PREČO SEPAROVAŤ?:
 
* separovaním odpadu dokážeme výrazne znížiť objem a náklady na odvoz,
 
* udržujeme čistejšie životné prostredie, šetríme zdroje surovín a energie,
 
* dávame starým nepotrebným veciam novú tvár,
 
* 11 nápojových kartónových obalov stačí na výrobu 1 m2 kuchynských utierok,* recykláciou elektroodpadu sa získavajú drahé farebné kov, z ktorých sa vyrábajú napr. aj šperky,
 
* zo 670 vyzbieraných a zrecyklovaných hliníkových plechoviek môže vzniknúť 1 bicykel, 

* z vyseparovaných oceľových plechoviek vznikajú nové plechovky alebo napr. kľúče,

* obaly z nápojov a mlieka - tetrapaky sa používajú na výrobu stavebných dosiek s podobnými vlastnosťami ako má sadrokartón,

* sklo je možné recyklovať do nekonečna, vyrábajú sa z neho bežné predmety ako poháre, vázy, tabuľové sklo atď. 

 
 
"Znížením komunálneho odpadu v kontajneroch na separovaný zber a následne zvýšením množstva vyseparovaných komodít, ušetrí naša obec nemalé finančné prostriedky, ktoré môžu byť využité na rozvoj obce."
 
 
 
ČO SEPAROVAŤ:
 
PAPIER: novinový, kancelársky, baliaci, časopisy, kartónové krabice. Papier sa preberá previazaný v balíkoch, v papierových krabiciach, príp. v použitých papierových vreciach.
 

 
PLASTY: PET flaše, plastové obaly - čisté, fólie, polystyrén. Vyseparované PET flaše musia byť stlačené a preberajú sa len v plastovom vreci. 
 
SKLO: sklenené flaše - farebné, číre, poháre, tabuľové sklo.
  
 
KOVY: kovové odpady, konzervy, plechovky od nápojov.
 
 
ELEKTROODPAD: chladničky, televízory, rádiá, práčky, spotrebná elektronika. 
 
 
ČO SEM NEPATRÍ:
 
* bioodpad - každá domácnosť obdržala od obce kompostér
 
* pneumatiky
 
* autosklá
 
* drôtené sklo
 
* drevo a konáre
 
* znečistené obaly
 
* stavebný odpad
 

 
 U P O Z O R N E N I E
 

Prosíme občanov, aby odpad nosili vytriedený, a to iba v čase otvorenia zberného miesta a riadili sa pokynmi zodpovedného pracovníka. 

Zodpovedný pracovník: Jozef Smatana

Zberné miesto je otvorené každú sobotu, a to v čase: 

od 9,00 hod. - do 14,00 hod.

 

Zberné miesto slúži iba občanom Obce Kuzmice.

 

Cudzím osobám je vstup zakázaný! 

 

 

 
 
 
Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?