Geografická poloha:
Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku potoka Zľavy. Obec leží 7 km od okresného mesta Topoľčany.

Demografia:  (k 01.01.2015)
Počet obyvateľov: 707

z toho:
- 351 žien; 356
mužov

Priemerný vek: 39,3
- žien 41,8; mužov 36,8

Rozloha:  876 ha

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?