Rozpočet obce na roky 2018 - 2020 - príjmy - 191 kB
Rozpočet obce na roky 2018 - 2020 - výdavky - 264 kB 

Rozpočet obce Kuzmice na roky 2018 - 2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 15.12.2017.

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?