Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Kuzmice
ul. Jacovská 231
956 21 Kuzmice
zastúpená: Petrom Mojžišom, starostom obce
 
IČO: 311 96 781
DIČ: 202 137 4124
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
Číslo účtu: SK43 0200 0000 0012 1419 0756
Kontakt: www.kuzmice.sk; Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Telefonický kontakt: 038/5377170; 0905441991
Kontaktná osoba: Peter Mojžiš, starosta obce
 


Štatistika pre Úrad pre verejné obstarávanie za rok 2014: Obec KUZMICE


Názov zákazky: Opravy hav. stavu miestnych komunikácií - odvodňovacieho kanála - 1 MB 
Zhotoviteľ zákazky:
Andrej Vida Práznovce
Termín zadania zákazky:
28.10.2014

Názov zákazky: Obnova verejného priestranstva v centre obce - 1 MB 
Zhotoviteľ zákazky:
Jakub Bukvay Kuzmice
Termín zadania zákazky:
05.09.2014 

Názov zákazky: Oprava fasády budovy MŠ - 1 MB 
Zhotoviteľ zákazky:
Peter Kopček Preseľany
Termín zadania zákazky:
08.08.2014

Názov zákazky: Prístupový chodník 9bj; garáž 9bj; plot 9bj - 1 MB 
Zhotoviteľ zákazky:
Andrej Vida Práznovce
Termín zadania zákazky:
20.07.2014

Názov zákazky: Výmena podlahových krytín na ObÚ - 1 MB 
Zhotoviteľ zákazky: Tomáš Hurár LINOPARKET
Termín zadania zákazky:
18.03.2014

Názov zákazky: Výmena a osadenie plastových okien - 1 MB 
Zhotoviteľ zákazky: Martin Suja - MS PLAST
Termín zadania zákazky:
04.02.2014
 

 

Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?