Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Kuzmice
ul. Jacovská 231
956 21 Kuzmice
zastúpená: Petrom Mojžišom, starostom obce
 
IČO: 311 96 781
DIČ: 202 137 4124
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
Číslo účtu: SK43 0200 0000 0012 1419 0756
Kontakt: www.kuzmice.sk; Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Telefonický kontakt: 038/5377170; 0905441991
Kontaktná osoba: Peter Mojžiš, starosta obce
 Ulti Clocks content

Tu môže byť
Vaša reklama

 

Ako často navštevujete našu stránku?